Lasten ja nuorten netin käyttö kasvussa

Opeta lapselle turvallinen netin käyttö

Lasten ja nuorten netin käyttö on kasvanut huomattavasti viime vuosina, mikä on johtanut huoliin nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta verkossa. Erityisesti ruutuaika on noussut huolenaiheeksi, sillä lasten ja nuorten päivittäinen älylaitteiden käyttö on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tutkimusten mukaan suurin osa nuorista käyttää puhelimiaan useita tunteja päivässä.

Ruutuaikarajoitusten asettaminen voi olla hyödyllistä, sillä se auttaa nuoria löytämään tasapainon teknologian ja muiden aktiviteettien välillä. Vanhemmat voivat käyttää erilaisia sovelluksia ja työkaluja rajoittaakseen lasten älylaitteiden käyttöä. Esimerkiksi Google Family Link -sovellus mahdollistaa vanhempien asettaa rajoituksia ruutuajalle ja sisällölle, sekä seurata lastensa laitteen käyttöä.

Toinen huolenaihe liittyy lasten ja nuorten turvallisuuteen verkossa. Yksi tapa suojella nuoria haitalliselta sisällöltä on asettaa sisältörajoituksia tai käyttää lapsilukkoja. Monet puhelinliittymät ja mobiiliverkko-operaattorit tarjoavat myös vanhemmille työkaluja, joiden avulla he voivat rajoittaa lastensa pääsyä tiettyihin sivustoihin ja sovelluksiin. Kannattakin valita lapselle liittymä, johon vanhemmat voivat lisätä tiettyjä rajoituksia.

Vaikka netti tarjoaa monia hyödyllisiä ja viihdyttäviä palveluita, on tärkeä muistaa, että sen käyttöön liittyy riskejä. Vanhempien on tärkeää olla tietoisia siitä, millaisia sisältöjä heidän lapsensa katsovat ja millaisia sosiaalisia suhteita he verkossa muodostavat. Lisäksi on tärkeää opettaa nuoria käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti.

Lasten ja nuorten netin käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, mikä edellyttää vanhemmilta ja huoltajilta lisää tietoa ja taitoja lasten suojelemiseksi ja opettamiseksi turvallisesti käyttämään teknologiaa. Ruutuaikarajoitusten asettaminen ja sisällön rajoittaminen voivat auttaa nuoria löytämään tasapainon teknologian ja muiden aktiviteettien välillä, samalla kun turvallisen ja vastuullisen verkkokäytön opettaminen voi auttaa nuoria käyttämään nettiä turvallisesti.

Opeta lapselle turvallinen netin käyttö

Erilaiset älylaitteet, sovellukset ja pelit tarjoavat nuorille monia mahdollisuuksia oppimiseen, viihtymiseen ja yhteydenpitoon ystäviin. Samalla niiden käyttöön liittyy myös riskejä, kuten haitallisen sisällön altistuminen, riippuvuus, masennus ja erilaiset uhat verkossa.

Ruutuaikarajoitukset ovat yksi tapa hallita lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöä. Ruutuaikarajoitusten asettaminen auttaa lasta löytämään tasapainon teknologian ja muiden aktiviteettien välillä. Se voi myös auttaa nuorta nukkumaan paremmin, sillä liikaa ruutuaikaa on yhdistetty unihäiriöihin. On tärkeää muistaa, että vanhempien ei tarvitse rajoittaa kaikkea älylaitteiden käyttöä, mutta rajatun käytön edistäminen auttaa lapsia kehittämään muita tärkeitä taitoja, kuten sosiaalista kanssakäymistä, liikuntaa ja kognitiivista kehitystä.

On myös tärkeää suojella lapsia ja nuoria haitalliselta sisällöltä verkossa. Monet vanhemmat käyttävät erilaisia sovelluksia ja työkaluja, kuten hakusanojen ja sisältörajoitusten suodattimia, estääkseen lapsiaan altistumasta sopimattomalle sisällölle. Vanhemmat voivat myös opettaa lapsiaan ilmoittamaan, jos he kohtaavat verkossa epämiellyttäviä tilanteita, kuten kiusaamista tai häirintää.

Vaikka vanhemmat voivat tehdä paljon lastensa turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi verkossa, on tärkeää, että myös lapset itse osaavat käyttää teknologiaa turvallisesti ja vastuullisesti. On tärkeää keskustella lasten kanssa verkossa liikkumisen riskeistä ja hyödyistä, opettaa heille verkkoturvallisuuden perusteet ja luoda avoin ilmapiiri, jossa he voivat kertoa kokemuksistaan ja pyytää apua tarvittaessa.

Netin käytön riskit on hyvä tunnistaa jo lapsena

Internetin käyttöön liittyy monia riskejä, joita tulee tiedostaa ja hallita. Joitakin yleisiä riskejä ovat esimerkiksi haitallinen sisältö, yksityisyyden menettäminen, identiteettivarkaus, kiusaaminen ja riippuvuus. Haitallinen sisältö voi olla esimerkiksi väkivaltaa, pornografiaa, rasismia, ääriliikkeiden propagandaa ja muuta sopimatonta tai laitonta sisältöä. Tämänkaltaisesta sisällöstä altistuminen voi olla haitallista erityisesti lapsille ja nuorille, jotka voivat kärsiä psyykkisesti ja kehittää negatiivisia asenteita ja käyttäytymismalleja.

Yksityisyyden menettäminen on toinen yleinen riski. Internetissä ja sosiaalisessa mediassa henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja muut tiedot, voivat tulla helposti kaikkien saataville. Tämä voi johtaa esimerkiksi identiteettivarkauteen, joka voi vaikuttaa haitallisesti monin tavoin. Kiusaaminen on myös yleinen ongelma, joka voi tapahtua eri muodoissa, kuten verkkokiusaamisena, haukkumisena tai häirintänä. Tämä voi johtaa lapsen tai nuoren matalaan itsetuntoon, pelkoon ja ahdistukseen.

On tärkeää, että vanhemmat ja huoltajat tunnistavat nämä riskit ja opettavat lapsilleen ja nuorilleen turvallisia käytäntöjä internetin käytössä. Tällaisia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi tietokoneen käyttö avoimella paikalla, henkilökohtaisten tietojen tai puhelinnumeron pitäminen salassa, keskustelu turvallisuudesta ja käytön rajoituksista sekä valvonta ja seuranta sopivan käytön varmistamiseksi.

Lataa puhelimeesi maksuton Google Family Link sovellus

Google Family Link on sovellus, jonka avulla vanhemmat voivat hallita ja valvoa lastensa Android-laitteiden käyttöä. Sovelluksella voi esimerkiksi asettaa ruutuaikarajoituksia, tarkastella lasten käyttämiä sovelluksia ja asettaa sisältörajoituksia. Lisäksi sovellus mahdollistaa paikannuksen, jotta vanhemmat voivat seurata lastensa sijaintia.

Vertaa Liittymät
Logo